Download Policies

Polasaí Iompar

Polasaí  Mhí-Úsáid as Alcól agus Substaintí

Polasaí Gearáin

Polasaí Sláinte &

Sábháílteacht

Polasaí Teanga

Polasaí Teagmhas Criticiúil.

Coláiste Gharumna

Tir an Fhia

Leitir Móir

Co. na Gaillimhe

H91 W529

Fón: 091-551922  

Fón póca: 087-6954212

Ríomhphost: info@colaistegharumna.com

  • Facebook
  • Instagram

Website Designed and developed by 

Feidhlim & Co.