top of page

Foirm Iarratais Campa Ealaíne agus Ceardaíochta

An raibh teagmháil ghairid agatsa nó ag aon duine i do theach le cás deimhnithe den choróinvíreas le 14 lá anuas nó an bhfuil aon siomtóim Covid-19 agat nó do pháiste?

An bhfuil tinneas ar bith ar do pháiste, nó an bhfuil sé / sí faoi chúram dochtúra faoi láthair nó aon eolas faoí ailléirge srl 

Sonraí Teagmháil Éigeandála 

Cuir tic sa mbosca le haghaidh ceadúnas pictiúr agus úsáid idirlíon a thabhairt don ghasúr

Campa : 

bottom of page