top of page

SCG/OCG Gaeltacht Courses 2023

All Course Material 
and Full Board included 

€420

SCG/OCG Cúrsaí Gaeltachta

Screenshot 2020-07-15 at 15.50.28.png

€420

Sonraí an Chúrsa :

 • Lóistín Iomlán le Bean an Tí

 • Bíonn na ranganna ar fad ar siúl ar Champas Choláiste Gharumna

 • Bíonn na seirbhísí go léir sa Choláiste saor in aisce fad a mhairfidh an cúrsa, wifi saor in aisce ina measc.

 • Tabharfar sampla d'iarpháipéir scrúdaithe in SCG/OCg le freagraí agus mínithe.

 • Cuirfear aistí samplacha ar fáil ar topaicí reatha.

 • Tabharfar ábhar uile an chúrsa agus comhairle ar fáil ar gach gné a bhaineann le SCG/OCG

 • Tabharfar litreacha samplacha le haghaidh an scrúdú OCG.

 • Taifeadfar ceisteanna agus freagraí do mhic léinn OCG.

 • Tabharfar sampla de thaifeadtaí den Scrúdú Béil (An Béaltriaiil) do mhic léinn chun cuidiú leo le       fuaimniú agus chun cleachtadh a fháil ar labhairt na Geailge.

 •  Tabharfar ranganna breise tar éis 6 i.n. dóibh siúd atá ag iarradh leas a bhaint as teagasc breise.

 •  Comhairle ar thionscadail d'iarrthóirí SCG.

 • ·Beidh ceisteanna agus freagraí  samplacha i gcomhair agallaimh ar phoist múinteoireachta ar fáil do gach múinteoir a fhreastalóidh ar ár gcúrsa Gaeltachta.

 • Cuirfear aistí agus frásaí samplacha ar fáil don scrúdú SCG.

 • Beidh freagraí samplacha Próis agus Filíochta ann do mhic léinn SCG.

 • Tabharfar comhairle maidir le haistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge

Cúrsaí Gaeltachta SCG/OCG 2021

Dátaí 2021

15/02/21 - 20/02/21

29/03/21 - 03/04/21

04/04/21 - 11/04/21

05/07/21 - 10/07/21

12/07/21 - 17/07/21

09/08/21 - 14/08/21

 25/10/21 - 30/10/21 

Dátaí de Chúrsaí 2022 fós le socrú

         Cumhdaítear na rudaí seo sna ranganna:

 • Scrúdú Béil/Cainte SCG/OCG

 • Gramadach SCG/OCG

 • Aistriúcháin) SCG/OCG

 • Scríbhneoireacht

 • Aiste SCG

 • Litir OCG

 • Múineadh na Gaeilge SCG

 • Léamhthuiscint SCG/OCG

 • Cuairteanna Scoile

 • Clúdófar Prós agus Filíocht do mhic léinn SCG freisin in ábhar an chúrsa ar líne.

 • Is féidir tuilleadh eolais ar na cúrsaí SCG/OCg a fháil ar  www.ilrweb.ie

SCG/OCG Cúrsaí Gaeltachta

Screenshot 2020-07-15 at 15.50.28.png

€420

Sonraí an Chúrsa :

 • Lóistín Iomlán le Bean an Tí

 • Bíonn na ranganna ar fad ar siúl ar Champas Choláiste Gharumna

 • Bíonn na seirbhísí go léir sa Choláiste saor in aisce fad a mhairfidh an cúrsa, wifi saor in aisce ina measc.

 • Tabharfar sampla d'iarpháipéir scrúdaithe in SCG/OCg le freagraí agus mínithe.

 • Cuirfear aistí samplacha ar fáil ar topaicí reatha.

 • Tabharfar ábhar uile an chúrsa agus comhairle ar fáil ar gach gné a bhaineann le SCG/OCG

 • Tabharfar litreacha samplacha le haghaidh an scrúdú OCG.

 • Taifeadfar ceisteanna agus freagraí do mhic léinn OCG.

 • Tabharfar sampla de thaifeadtaí den Scrúdú Béil (An Béaltriaiil) do mhic léinn chun cuidiú leo le       fuaimniú agus chun cleachtadh a fháil ar labhairt na Geailge.

 •  Tabharfar ranganna breise tar éis 6 i.n. dóibh siúd atá ag iarradh leas a bhaint as teagasc breise.

 •  Comhairle ar thionscadail d'iarrthóirí SCG.

 • ·Beidh ceisteanna agus freagraí  samplacha i gcomhair agallaimh ar phoist múinteoireachta ar fáil do gach múinteoir a fhreastalóidh ar ár gcúrsa Gaeltachta.

 • Cuirfear aistí agus frásaí samplacha ar fáil don scrúdú SCG.

 • Beidh freagraí samplacha Próis agus Filíochta ann do mhic léinn SCG.

 • Tabharfar comhairle maidir le haistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge

Cúrsaí Gaeltachta SCG/OCG 2021

Dátaí 2021

15/02/21 - 20/02/21

29/03/21 - 03/04/21

04/04/21 - 11/04/21

05/07/21 - 10/07/21

12/07/21 - 17/07/21

09/08/21 - 14/08/21

 25/10/21 - 30/10/21 

Dátaí de Chúrsaí 2022 fós le socrú

         Cumhdaítear na rudaí seo sna ranganna:

 • Scrúdú Béil/Cainte SCG/OCG

 • Gramadach SCG/OCG

 • Aistriúcháin) SCG/OCG

 • Scríbhneoireacht

 • Aiste SCG

 • Litir OCG

 • Múineadh na Gaeilge SCG

 • Léamhthuiscint SCG/OCG

 • Cuairteanna Scoile

 • Clúdófar Prós agus Filíocht do mhic léinn SCG freisin in ábhar an chúrsa ar líne.

 • Is féidir tuilleadh eolais ar na cúrsaí SCG/OCg a fháil ar  www.ilrweb.ie

bottom of page