top of page

Foirm Dhearbhaithe Covid-19 Campa  Íontaisí an Nádúir 

An raibh teocht ard ar do pháiste anois nó le 14 lá anuas
An ráibh do pháiste i ndlúth-theagmháil le duine atá ina chás deimhnithe nó amhrás de COVID-19 le 14 lá anuas
An bhfuil casacht leanúnach/seasmhach ar do pháiste le 14 lá anuas
Ar thug do dhoctúir comhairle duit maidir le do pháiste cocún a dhéanamh ag an am seo
An bhfuil giorrú nó deacracht anála tagtha ar do pháiste le 14 lá anuas

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

bottom of page